Доброволци България Rotating Header Image

Обучители от Доброволци България обучаваха за човешките права младежи от 9 държави

27 младежи от Испания, Италия, Холандия, Полша, Естония, Беларус, Украйна, Азербайджан, Сърбия и България получиха дипломи за обучители по човешки права по линия на проект на Сдружение „Доброволци България“. Повече снимки от обучението можете да видите тук.

Проектът „Да станем на крака за човешките права“ е финансиран по Програма „Младежта в действие“ на Националния Център „Европейски Младежки Програми и Инициативи“. Основната му цел е да насърчи обучението по правата на човека в работата с млади хора и да подготви нови фасилитатори и обучители по правата на човека.

В рамките на шест дни участниците се запознаха с историята на човешките права от миналото към бъдещето, развитието на човешките права успоредно с обединението на Европа, какви човешки права съществуват и как те оказват влияние върху всекидневния ни живот и върху ролята ни като граждани, съдържанието на различните концепции относно обучението по човешки права, основните документи като Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и др. Бяха разгледани проблемите и противоречията, както и механизмите за защита и съблюдаване на правата на човека. Беше проведена работилница по креативно писане.

Обучителите: Ана Изворска и Мила Бегова споделят:

“Когато питаме млади хора за тяхното разбиране за правата на човека, първоначалната представа е, че има много какво да се каже и научи. За съжаление има много млади хора и не само те, които нямат добра представа и не познават правата на човека.
Общото разбиране от страна на младите хора за: свобода; равни права за жените; свобода на словото и т.н., не е достатъчно, за да ги мотивира да бъдат по-съзнателни по отношение зачитането и отстояването на тези права. Вярваме, че доброто разбиране и осъзнаване на човешките права е от голямо значение за превръщането на младежите в активни граждани. Да живеем в общества, в които правата на човека се спазват, е жизненоважно за изграждането на една Европа на демокрация, толерантност и свобода. Дори и когато живеем в различни общества и имаме различно отношение към правата на човека ние вярваме, че обучението по правата на човека е важен инструмент за образоването на настоящи и бъдещи граждани на Европа.
Ние искаме да се насочим и да обучим хора, които имат не само директен и постоянен контакт с младежите, но които до голяма степен са в позиция да им повлияят и да бъдат слушани, а именно техни връстници (или малко по-големи от тях). По този начин се надяваме да постигнем ефективно обучение по правата на човека сред младите хора.
Така стигнахме и до идеята за провеждане на обучителен курс за човешки права, в който да участват млади работници (лидери, координатори, ментори и др.), които след това да достигнат до втората ни целева група – младите хора от техните общности.”

Това е първият проект на Сдружение „Доброволци България“, финансиран по Програма „Младежта в действие“ на НЦЕМПИ. Беше изключително успешен и сме много доволни от постигнатите резултати. Също така бяхме много положително изненадани и сме изключително благодарни за съдействието, което НЦЕМПИ осигурява на бенефициентите си – във всеки един момент и при всеки възникнал въпрос имахме възможност да се консултираме как да процедираме, което беше от голяма помощ както за нас, сигурна съм и за всички останали бенефициенти“,  отбеляза ръководителят на проекта Милена Костова.

0 Comments on “Обучители от Доброволци България обучаваха за човешките права младежи от 9 държави”

Leave a Comment