Доброволци България Rotating Header Image

„Да станем на крака за човешките права” - Възможност за участие в обучение по човешки права

Сдружение „Доброволци България” ще проведе обучение по човешки права в рамките на проекта си „Да станем на крака за човешките права”, финансиран по програма „Младежта в действие” на Националния център за младежки програми и инициативи.

Проектът ще се проведе от 31 юли до 06 август т.г. и ще събере 26 участника между 18-35 години от 10 държави - Испания, Италия, Холандия, Полша, Естония, Беларус, Украйна, Азербайджан, България и Сърбия. Основната цел на обучението е да насърчи обучението по правата на човека в работата с млади хора и да подготви нови фасилитатори и обучители по правата на човека. Участниците ще бъдат подготвени да приложат модел за обучение по права на човека, който е подходящ и интересен за млади хора и който очакваме след това те да мултиплицират, осъществявайки серия от 12 сесии с поне една група млади хора в рамките на една година след приключване на обучението.

Общ контекст на проекта

Когато питаме млади хора за тяхното разбиране за правата на човека, първоначалната представа е, че има много какво да се каже и научи. За съжаление има много млади хора и не само те, които нямат добра представа и не познават правата на човека.

Общото разбиране от страна на младите хора за: свобода; равни права за жените; свобода на словото и т.н., не е достатъчно, за да ги мотивира да бъдат по-съзнателни по отношение зачитането и отстояването на тези права. Вярваме, че доброто разбиране и осъзнаване на човешките права е от голямо значение за превръщането на младежите в активни граждани. Да живеем в общества, в които правата на човека се спазват, е жизненоважно за изграждането на една Европа на демокрация, толерантност и свобода. Дори и когато живеем в различни общества и имаме различно отношение към правата на човека ние вярваме, че обучението по правата на човека е важен инструмент за образоването на настоящи и бъдещи граждани на Европа.

Ние искаме да се насочим и да обучим хора, които имат не само директен и постоянен контакт с младежите, но които до голяма степен са в позиция да им повлияят и да бъдат слушани, а именно техни връстници (или малко по-големи от тях, но не възрастни). По този начин се надяваме да постигнем ефективно обучение по правата на човека сред младите хора.

Така стигнахме и до идеята за провеждане на обучителен курс за човешки права, в който да участват младежки работници (лидери, координатори, ментори и др.), които след това да достигнат до втората ни целева група - младите хора от техните общности.

Тема на проекта

Основната тема на проекта е обучение по права на човека за млади хора, младежки работници и младежки лидери. Участниците ще научат за историята на човешките права от миналото към бъдещето, за развитието на човешките права успоредно с обединението на Европа, какви човешки права съществуват и как те оказват влияние върху всекидневния ни живот и върху ролята ни като граждани. Човешките права ще бъдат изучавани в дълбочина, като всяка сесия в програмата е посветена на отделно право. Участниците ще се запознаят със съдържанието на различните концепции относно обучението по човешки права, с основните документи като Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и др. Ще бъдат разгледани проблемите и противоречията, както и механизмите за защита и съблюдаване на правата на човека. Ще бъде проведен също и уъркшоп по креативно писане.

Нашите партньори

Catalunya Voluntaria Испания
GIOSEF-UNITO Италия
C.E.S.I.E (Centre of European Studies and Initiatives) Италия
UNOY Peacebuilders Холандия
European Movement Estonia Естония
The Other Space Foundation Полша
Association ESN (Erasmus Student Network) Poland Полша
Education without borders Беларус
Union of Gifted Youth Украйна
Youth for Development Азербайджан
Center for Interactive Art Сърбия

Ако тази информация е полезна за Вас и искате да се включите като участник в обучението, моля изпратете подробна биография и мотивационно писмо преди 20 юли на Милена Костова - Ръководител на проекта на e-mail: milena_kostova@hotmail.com

Кандидатите ще бъдат селектирани, след което ще бъдете уведомени дали сте избран за участие или не.

Всички разходи по настаняването на участниците, храна и обучение се покриват по линия на проекта от Програма „Младежта в действие” на Националния център за младежки програми и инициативи. Не се покриват единствено транспортните разходи на участниците от провинцията до София.

Comments are closed.