Доброволци България Rotating Header Image

Международен миротворчески лагер в Украйна – 11-24 август 2009

„Доброволци България” е партньор по проект на Украинската младежка организация клон на Служба за мир (Service For Peace), финансиран от Европейската младежка фондация (European Youth Foundation) и участва с двама обучители и двама участници. След като избра двама обучители, „Доброволци България” трябва да избере участниците от България.

Проектът ще се проведе от 11 до 24 август на Кримския полуостров на брега на Черно море.

Проектът цели да предостави на млади хора с различни социални характеристики и културна принадлежност възможности за:

• междукултурен диалог и екипна работа в мултикултурни групи
• съвместна доброволческа дейност - ще бъде ремонтиран дом за деца, лишени от родителски грижи в Украйна
• обучения по гражданско участие
• усвояване на умения за живот съобразен с принципите на устойчивото развитие
• обучения за разрешаване на конфликтни ситуации и съвместен живот в хармония с останалите
• развиване и практическо прилагане на лидерски умения, умения за взимане на решения и правене на аргументирани избори, изготвяне план за действие и съобразяване с крайни срокове

Изискавания към кандидатите:
- 18 - 30 години на възраст
- английски език - работно ниво; руски и украински се считат за предимство
- опит в доброволчески дейности

Таксата за участие е 50 евро. Участниците покриват 70% от цената на двупосочен билет с влак до Киев, включващ две денонощия в спален вагон (180 евро) + транспорта от киев до мястото на лагера (22 евро). Общата сума е 192 евро * 70% = 135 евро + 50 евро = 185 евро.

За да кандидатствате за участие в проекта, моля, изпратете кратка автобиография и мотивационно писмо (1 страница) на български или на английски на Диана Вапцарова на имейл diana @ volunteer-bg.org най-късно до 23.07.2009 г.

По преценка на организаторите, ако кандидатът има голям опит като тиймлидер в младежки лагери, се покриват изцяло разноските по пътуването и участието в програмата. Изисква се опит като участник и/или организатор в младежки лагери за междукултурен диалог, гражданско участие и доброволческа дейсност.

За повече информация тук: http://www.serviceforpeace.org/projectdetail.php?id=115

0 Comments on “Международен миротворчески лагер в Украйна – 11-24 август 2009”

Leave a Comment