Доброволци България Rotating Header Image

Обучители от Доброволци България обучаваха за човешките права младежи от 9 държави

27 младежи от Испания, Италия, Холандия, Полша, Естония, Беларус, Украйна, Азербайджан, Сърбия и България получиха дипломи за обучители по човешки права по линия на проект на Сдружение „Доброволци България“. Повече снимки от обучението можете да видите тук.

Проектът „Да станем на крака за човешките права“ е финансиран по Програма „Младежта в действие“ на Националния Център „Европейски Младежки Програми и Инициативи“. Основната му цел е да насърчи обучението по правата на човека в работата с млади хора и да подготви нови фасилитатори и обучители по правата на човека.

В рамките на шест дни участниците се запознаха с историята на човешките права от миналото към бъдещето, развитието на човешките права успоредно с обединението на Европа, какви човешки права съществуват и как те оказват влияние върху всекидневния ни живот и върху ролята ни като граждани, съдържанието на различните концепции относно обучението по човешки права, основните документи като Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и др. Бяха разгледани проблемите и противоречията, както и механизмите за защита и съблюдаване на правата на човека. Беше проведена работилница по креативно писане.

Обучителите: Ана Изворска и Мила Бегова споделят:

“Когато питаме млади хора за тяхното разбиране за правата на човека, първоначалната представа е, че има много какво да се каже и научи. За съжаление има много млади хора и не само те, които нямат добра представа и не познават правата на човека.
Общото разбиране от страна на младите хора за: свобода; равни права за жените; свобода на словото и т.н., не е достатъчно, за да ги мотивира да бъдат по-съзнателни по отношение зачитането и отстояването на тези права. Вярваме, че доброто разбиране и осъзнаване на човешките права е от голямо значение за превръщането на младежите в активни граждани. Да живеем в общества, в които правата на човека се спазват, е жизненоважно за изграждането на една Европа на демокрация, толерантност и свобода. Дори и когато живеем в различни общества и имаме различно отношение към правата на човека ние вярваме, че обучението по правата на човека е важен инструмент за образоването на настоящи и бъдещи граждани на Европа.
Ние искаме да се насочим и да обучим хора, които имат не само директен и постоянен контакт с младежите, но които до голяма степен са в позиция да им повлияят и да бъдат слушани, а именно техни връстници (или малко по-големи от тях). По този начин се надяваме да постигнем ефективно обучение по правата на човека сред младите хора.
Така стигнахме и до идеята за провеждане на обучителен курс за човешки права, в който да участват млади работници (лидери, координатори, ментори и др.), които след това да достигнат до втората ни целева група – младите хора от техните общности.”

Това е първият проект на Сдружение „Доброволци България“, финансиран по Програма „Младежта в действие“ на НЦЕМПИ. Беше изключително успешен и сме много доволни от постигнатите резултати. Също така бяхме много положително изненадани и сме изключително благодарни за съдействието, което НЦЕМПИ осигурява на бенефициентите си – във всеки един момент и при всеки възникнал въпрос имахме възможност да се консултираме как да процедираме, което беше от голяма помощ както за нас, сигурна съм и за всички останали бенефициенти“,  отбеляза ръководителят на проекта Милена Костова.

„Да станем на крака за човешките права” - Възможност за участие в обучение по човешки права

Сдружение „Доброволци България” ще проведе обучение по човешки права в рамките на проекта си „Да станем на крака за човешките права”, финансиран по програма „Младежта в действие” на Националния център за младежки програми и инициативи.

Проектът ще се проведе от 31 юли до 06 август т.г. и ще събере 26 участника между 18-35 години от 10 държави - Испания, Италия, Холандия, Полша, Естония, Беларус, Украйна, Азербайджан, България и Сърбия. Основната цел на обучението е да насърчи обучението по правата на човека в работата с млади хора и да подготви нови фасилитатори и обучители по правата на човека. Участниците ще бъдат подготвени да приложат модел за обучение по права на човека, който е подходящ и интересен за млади хора и който очакваме след това те да мултиплицират, осъществявайки серия от 12 сесии с поне една група млади хора в рамките на една година след приключване на обучението.

Общ контекст на проекта

Когато питаме млади хора за тяхното разбиране за правата на човека, първоначалната представа е, че има много какво да се каже и научи. За съжаление има много млади хора и не само те, които нямат добра представа и не познават правата на човека.

Общото разбиране от страна на младите хора за: свобода; равни права за жените; свобода на словото и т.н., не е достатъчно, за да ги мотивира да бъдат по-съзнателни по отношение зачитането и отстояването на тези права. Вярваме, че доброто разбиране и осъзнаване на човешките права е от голямо значение за превръщането на младежите в активни граждани. Да живеем в общества, в които правата на човека се спазват, е жизненоважно за изграждането на една Европа на демокрация, толерантност и свобода. Дори и когато живеем в различни общества и имаме различно отношение към правата на човека ние вярваме, че обучението по правата на човека е важен инструмент за образоването на настоящи и бъдещи граждани на Европа.

Ние искаме да се насочим и да обучим хора, които имат не само директен и постоянен контакт с младежите, но които до голяма степен са в позиция да им повлияят и да бъдат слушани, а именно техни връстници (или малко по-големи от тях, но не възрастни). По този начин се надяваме да постигнем ефективно обучение по правата на човека сред младите хора.

Така стигнахме и до идеята за провеждане на обучителен курс за човешки права, в който да участват младежки работници (лидери, координатори, ментори и др.), които след това да достигнат до втората ни целева група - младите хора от техните общности.

Тема на проекта

Основната тема на проекта е обучение по права на човека за млади хора, младежки работници и младежки лидери. Участниците ще научат за историята на човешките права от миналото към бъдещето, за развитието на човешките права успоредно с обединението на Европа, какви човешки права съществуват и как те оказват влияние върху всекидневния ни живот и върху ролята ни като граждани. Човешките права ще бъдат изучавани в дълбочина, като всяка сесия в програмата е посветена на отделно право. Участниците ще се запознаят със съдържанието на различните концепции относно обучението по човешки права, с основните документи като Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и др. Ще бъдат разгледани проблемите и противоречията, както и механизмите за защита и съблюдаване на правата на човека. Ще бъде проведен също и уъркшоп по креативно писане.

Нашите партньори

Catalunya Voluntaria Испания
GIOSEF-UNITO Италия
C.E.S.I.E (Centre of European Studies and Initiatives) Италия
UNOY Peacebuilders Холандия
European Movement Estonia Естония
The Other Space Foundation Полша
Association ESN (Erasmus Student Network) Poland Полша
Education without borders Беларус
Union of Gifted Youth Украйна
Youth for Development Азербайджан
Center for Interactive Art Сърбия

Ако тази информация е полезна за Вас и искате да се включите като участник в обучението, моля изпратете подробна биография и мотивационно писмо преди 20 юли на Милена Костова - Ръководител на проекта на e-mail: milena_kostova@hotmail.com

Кандидатите ще бъдат селектирани, след което ще бъдете уведомени дали сте избран за участие или не.

Всички разходи по настаняването на участниците, храна и обучение се покриват по линия на проекта от Програма „Младежта в действие” на Националния център за младежки програми и инициативи. Не се покриват единствено транспортните разходи на участниците от провинцията до София.

Честит Международен ден на доброволеца!

Днес ние и всички доброволци по света празнуваме Международния ден на доброволеца – празникът, на който се празнуват успешните доброволчески инициативи като се организират още доброволчески инициативи. Само така хората, усетили положителната енергия и удовлетворението от безкористния труд, от подадената ръка и работата рамо до рамо с други хора, могат да предадат доброволческия дух на останалите – на своите близки и приятели или на някой напълно непознат, но готов да помага като посвещава труда и приятелството си.Пети декември е обявен от ООН през 1985 г. за Международен ден на доброволеца. Всяка години хиляди хора се включват в доброволчески инициативи и се трудят за по-добър живот в своята общност или изминават милиони километри и помагат на хора от другия край на света.

Доброволстването е изключително специална дейност. От една страна, човек се посвещава на една добра кауза – да прави живота на другите по-красив, по-добър и по-успешен. От друга, се научава на безористност и дава без да пита какво ще получи в замяна. А това, което всъщност получава като награда безценно - личностно развитие и удовлетворение, дълбока признателност и много нови приятели.

Сдружение „Доброволци България” организира вече няколко години доброволчески инициативи, свързани с деца от институции, опазване на околната среда и гражданско образование. Благодарим безкрайно много на всички доброволци, които повярваха в идеите ни и ни подкрепиха. Това винаги са били будни и отдадени хора от всички възрасти и с различни занимания. Благодарим и на всички останали организации в страната, които чрез своята дейност и ентусиазъм развиват доброволческата култура в България.

Ако вече сте били доброволци по някоя дългосрочна програма или сте взели участие дори само за един ден, изпратете ни ваши снимки и ние ще ги публикуваме на сайта на Сдружението. Разкажете ни за опита си като доброволец, защото това е ценен опит, който заслужава да бъде споделен. Всяка такава инициатива може да вдъхнови десетки други хора, които да последват примера й.

Ако досега не сте доброволствали, но много искате да се присъедините към нас, пишете ни – как и с какво бихте искали да участвате - и ние с радост ще ви включим в една от доброволческите инициативи, които текат в момента.

Вдъхновен и вдъхновяващ Ден на доброволеца!

http://vbox7.com/play:68f9c028

Заслужени щастливи футболни емоции

Благодарение на обединените усилия на Милена от „Доброволци България” и на Ангел, треньора по футбол на децата от Дом „Славейков” в София, малките футболисти имаха възможността да участват в зоналното първенство по футбол в гр. Благоевград на 2 октомври тази година.

Двата отбора играха страхотно и по-малките участници се класираха втори във възрастовата си група (11-14 години), а по-големите (15-18 години) си извоюваха 3-то място. Треньорът по футбол Ангел, който вече 3-та година е треньор-доброволец в Дом „Славейков” има защо да се гордее със своите играчи, тъй като отборът класирал се на 2-ро място ще участва и на Финалите на турнира в Сливен, които ще се проведат от 29 октомври до 1 ноември.

Стискаме ви палци, момчета!

Участието в турнира донесе много положителни емоции на малките футболисти, които се доказаха в надпреварата със своите връстници от региона и заздравиха отборния си дух.

Това участие би било невъзможно без навременната подкрепа на Компания за автобусен транспорт „Юнион - Ивкони”, които осигуриха безплатен транспорт в двете посоки за състезателите и за техните придружители. Още веднъж приемете нашите и на децата сърдечни благодарности!

 

  

По посока на часовниковата стрелка: Сн. 1: „Малките футболисти получават наставления от треньора; Сн. 2: „Големите” футболисти в действие”; Сн. 3: Малък футболист с купа и грамота за активно участие; Сн. 4: Футболистите нямат търпение да се приберат и да разкажат за победите си

Международния миротворчески лагер в Украйна: вдъхновение и резултати

През месец август тази година Сдружение „Доброволци България” имаше удоволствието да се включи като партнираща организация, при организирането и провеждането на Младежки миротворчески лагер в Украйна.

Проектът, който се реализира по идея на Международната доброволческа миротворческа организация „Служба за мир” (на английски „Service For Peace” със седалище САЩ, на която Доброволци България е партньор) спечели финасиране на обща стойност 6 750 евро от Европейската младежка фондация и фондацията на Бил Клинтън, подпомагаща младежки инициативи по цял свят.

Миротворческият лагер се проведе от 11-ти до 24-ти август в село Солнечногорск в Украйна, разположено на брега на Черно море. Лагерът, който е част от цялостната миротворческа програма на Service For Peace, имаше за цел да обедини 34-мата участници, представители на 9 различни националности, като ги включи в доброволчески дейности в полза на местната общност, междукултурни вечери, както и в обучителни семинари по лидерство, планиране и реализиране на младежки проекти.

В пъстрото множество на участниците, идващи от Русия, Грузия, Азербайджан, Молдова, Румъния, Латвия и САЩ, запомнящо се участие взеха Милена Костова и Мила Бегова - част от екипа на Доброволци България, които се включиха в лагера като фасилитатори на игри по метода “научаване чрез преживяване” за развиване на лидерските умения на участниците и тяхното сплотяване.

Милена Костова е един от съучредителите на Сдружение „Доброволци България”. Участва като доброволец в заниманията ни с децата от Дом „Славейков” в София, както и в програма за лечение чрез упражнения по плуване за деца с церебрална парализа и аутизъм. Мила Бегова е дългогодишен член на Дружество за ООН в България, участвала е в редица международни младежки обмени и лагери, включително като организатор, а тази година за първи път и като обучител.

Заедно 34-мата участници преодоляха културните си различия и обединиха усилията си за почистването на един парк, обновяването на детска площадка за игра, организирането на различни занаятчийски работилници и уроци по английски език за децата. Така доброволците превърнаха мястото и местните хора в хармонична общност, живееща в мир,  разбирателство и взаимопомощ и развиха у себе си ентусиазъм и увереност за организиране на доброволчески и миротворчески дейности в собствените си страни.

Ето какво сподели Милена за участието си в миротворческия лагер:

“Много ми хареса Крим с неговото гостоприемство и дружелюбие. Хората се интересуваха от това, което правехме. И даже когато боядисвахме детската площадка и градския парк, както и когато почиствахме плажната зона от натрупания боклук, идваха сами при нас и се включваха да ни помагат.

Създаването на доброволческо движение винаги е трудно. В България началото на тази инициатива също не беше лесно. Хората искат първо да видят това, което се прави и след това се включат. Мисля, че в Крим положихме добро начало: показахме какво правят хора от различни държави, обединени от обща цел. Беше особено интересно, когато местните жители, които виждаха чужденци да чистят парка им, се усмихваха и идваха да се снимат с нас. Същото беше и в България. Но някой трябваше да постави началото. Проблемът е в това, че хората нямат мотивация да вършат като доброволци нещо, което според тях, е длъжна да върши държавата или местните власти. Все още го няма разбирането, че това е необходимо преди всичко на самите тях, за да живеят в един по-чист свят.

Аз вярвам, че всеки от нас има какво да даде! И ако всеки направи това, колкото и малко да му се струва, всички ние ще живеем в по-добро общество!”

Вдъхновени от участието си в Украйна, Мила и Милена решиха да концентрират усилията си в организирането на миротворчески лагер и в България през лятото на 2010 г. Ще се радваме да споделите идеите си и визията си за случването на един такъв лагер у нас, който да помогне за сближаването на младите хора и превръщането им в помагащи си членове на една хармонична общност.

За контакти: Милена Костова, e-mail: milena_kostova @ hotmail.com

Милена (крайно ляво) по време на урока по английски език в местното училище и Мила, която сервира баница по време на междукултурната вечер, на която двете с Милена представиха страната ни пред останалите участници. (За повече снимки, кликнете тук)

Раници за отличници

Автор: Маги

Когато бях малка, мама ме оставяше сама да си подреждам чантата, чак после стана „раницата”, за училище: гледах си програмата и според нея слагах учебник, учебна терадка, тетрадка за работа в клас, тетрадка, за занималня, понякога боички, друг път гуменки за физическото, по някое време, помня, че си носех играчки на училище, по-късно задължително слагах един комплект с пергел и транспортир, който е бил някога на баща ми…

Раницата ми ставаше по-голяма от мен… Но съдържаше всичко необходимо за часовете…

Добре е да си имаш хубава раница, в която да носиш всички страхотни неща, свързани с училище: учебници, атласи, речници, цветни миливи и химикалки…

Затова тази година подарихме на децата за първия учебен ден специални раници. Специални са, защото са в слънчево жълто и са нарисувани от приятели-художници със знаците на батман и супермен за момчетата и цветя за момичетата.

Всичко това стана възможно благодарение на всеотдайността и желанието на Ива и нейните близки. Милена също се включи в инициативата с готини тетрадки, моливи и химикалки.

Така децата започнаха учебната година с нови раници, добро настроение и желание за една отлична учебна година!

Честит първи учебен ден на всички ученици!

   

Работилничка за “Градско земеделие” на 18 юли в София

Огряна от слънчева светлина, можете да мечтаете да имате една собствена градина с пресни зеленчуци, цветя и билки. Но в града, обграден с каменни стени вашият личен рай ще остане само една мечта ….

…. или?

Градът дава много повече възможности, отколкото мислим.

Елате на нашата работилница и ще научите на теория и практика как се интегрират елементите на една зеленчукова градина в градска среда. След тази работилница с лесни методи ще можете да отглеждате чиста храна с малко средства и грижи.

• Градинарство на балкона
• Създаване на билкова спирала в двора на блока     
• Изграждане на компостер
• Косене с традиционна коса
• Изграждане на система за самонапояващи се съдове
• Преобразяване на кухнята и первазите
• Въведение в Пермакултурата
• Поликултура
• Мулчинг

Моля, запишете се преди 16 Юли по имейл, броя на участниците е ограничен до 20 човека. Моля вземете си удобни дрехи за работа. Донесете си вода и сандвич за обедната почивка от 13 до 14 ч. Органичната салата е от нас!

Контакти
Агнес Гумпелмаер gum.agnes @ gmx.at 0886 935 987
Диана Вапцарова diana @ volunteer-bg.org 08888 17271

Международен миротворчески лагер в Украйна – 11-24 август 2009

„Доброволци България” е партньор по проект на Украинската младежка организация клон на Служба за мир (Service For Peace), финансиран от Европейската младежка фондация (European Youth Foundation) и участва с двама обучители и двама участници. След като избра двама обучители, „Доброволци България” трябва да избере участниците от България.

Проектът ще се проведе от 11 до 24 август на Кримския полуостров на брега на Черно море.

Проектът цели да предостави на млади хора с различни социални характеристики и културна принадлежност възможности за:

• междукултурен диалог и екипна работа в мултикултурни групи
• съвместна доброволческа дейност - ще бъде ремонтиран дом за деца, лишени от родителски грижи в Украйна
• обучения по гражданско участие
• усвояване на умения за живот съобразен с принципите на устойчивото развитие
• обучения за разрешаване на конфликтни ситуации и съвместен живот в хармония с останалите
• развиване и практическо прилагане на лидерски умения, умения за взимане на решения и правене на аргументирани избори, изготвяне план за действие и съобразяване с крайни срокове

Изискавания към кандидатите:
- 18 - 30 години на възраст
- английски език - работно ниво; руски и украински се считат за предимство
- опит в доброволчески дейности

Таксата за участие е 50 евро. Участниците покриват 70% от цената на двупосочен билет с влак до Киев, включващ две денонощия в спален вагон (180 евро) + транспорта от киев до мястото на лагера (22 евро). Общата сума е 192 евро * 70% = 135 евро + 50 евро = 185 евро.

За да кандидатствате за участие в проекта, моля, изпратете кратка автобиография и мотивационно писмо (1 страница) на български или на английски на Диана Вапцарова на имейл diana @ volunteer-bg.org най-късно до 23.07.2009 г.

По преценка на организаторите, ако кандидатът има голям опит като тиймлидер в младежки лагери, се покриват изцяло разноските по пътуването и участието в програмата. Изисква се опит като участник и/или организатор в младежки лагери за междукултурен диалог, гражданско участие и доброволческа дейсност.

За повече информация тук: http://www.serviceforpeace.org/projectdetail.php?id=115

Конкурс за герои

В началото на месец юни Доброволци България заедно със студенти доброволци организира в Дом за деца „Славейков” Конкурс на тема „Какво знаем за героите на България” по случай 2 юни - Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.Задачите не бяха лесни (да се научат и да се рецитират две стихотворения на Христо Ботев, да се преразкаже глава от „Немили-недраги” на Иван Вазов и да се напише биографията на герой по избор), но пък наградите бяха примамливи - MP3 плейър, осигурен от една от доброволците, прима ваучери и билети за кино.

Имахме общо 6 участника. Това е страхотно постижение, имайки предвид, че задачите бяха доста, а децата, като цяло, трудно се мотивират да учат. Участниците бяха деца и младежи на възраст 12-16 години като безспорен победител беше 12-годишната Надя, която беше научила двете стихотворения великолепно.

Доброволците и екипът от психолози на Дома участва като жури и се получи добро сработване, което е от огромно значение за всички.

По думите на Маги, една от доброволците: „Най-важното е, че имаше учили, старали се, мотивирани деца”.

Нямаме търпение да подготвим следващия конкурс. 

 

Ангел спечели специалната
награда за своя отговор на въпроса
„На какво ме учи Левски?”

„От краткия живот на Апостола аз направих извод за своя живот, че никога не трябва да се отчайваш и че всичко трябва да се постига с много любов и постоянство.”

 
 

 

 

Победителката с брат си,
който през цялото време я подкрепяше.

Есенни чудеса

Този път вместо кратко описание на дейностите по проекта, който осъществихме в края на 2008 в Дома за деца лишени от родителска грижа „П.Р. Славейков”, ще ви разкажа най-чистосърдечно за това как аз ги преживях и какви мисли и чувства събудиха те у мен.Фондация „Дисни” още веднъж ни гласува доверие и спонсорира проекта ни с малък грант в размер на 500 долара. Намерихме си партньори - Центъра за обществена подкрепа на Столична община, които предоставиха помощения и техника, без които нямаше да можем да реализираме идеите си.

Започнахме като гледахме заедно хубаво филмче - „Братът на мечката”. За мен беше невероятно да видя децата за първи път притихнали да следят с интерес приключенията на двамата приятели Кенай и Кода. За първи път ги виждах спокойни и накуп - 40-50 момчета и момичета между 8 и 16 години. Ефектът от филмчето беше неочакван. Всеки по свой начин се беше развълнувал от историята във филма.

На следващия ден използвахме това, за да си поговорим за приятелството, взаимопомощта, взаимната грижа и прошката между приятели. После нарисувахме заедно десетки рисунки на Кенай и Кода.

В следващите дни продължихме да си горовим за човешките права, за взаимната толерантност и приятелството между хората. Правихме плакати, оригами, писахме есета. Освен това се потрудихме малко. По случай Международния ден на доброволеца (5 декември) украсихме 10 саксии и посадихме в тях цветя. Направихме и сладки за тържеството на 10 декември по случай честването на 60-тата годишнина от подписването на Всеобщата декларация за правата на човека. На самото тържество разгледахме изложбата от произведенията на децата по време на програмата, говорихме, смяхме се, хапнахме сладки, играхме с балони, танцувахме.

Всички, които взеха участие в Проекта по едно или друго време предствляват едно пъстро множество - около 50 деца, един клас от ученици, трима доброволци по EVS (European Volunteer Service - Европейската доброволческа служба), персонала на Дома. Около 10 студенти, една художничка, един мим и три прекрасни баби бяха нашите тийм лидери по време на ателиетата и работилниците. Какво обединява всички ни ли? Желанието да бъдем активни и да даваме от себе си на останалите. Желанието да предаваме уменията си на другите и едновременно с това да се учим от тях.Ето моментите, които аз ще запомня:

Докато рисувах русалка за Юлето се върнах в детските си години, когато рисувах по 10 русалки на ден с едни изпучупени моливи, но не се отказвах.

Най-големият ми успех беше, когато успях да убедя Ники Иванов и Йоан да работят заедно на един компютър като се редуват и се отнасят с търпение един към друг. А най-горда се почувствах, когато Йоан се научи да си пише името на клавиатурата много бързо самичък.

Най-изумена останах, когато Веси ми каза, че за първи път е видяла тесто, т.е как се прави хляб и, че Валя не знае как изглеждат яйцата отвътре.

Най-трогателните моменти бяха,

когато видях 13 деца, три баби и една млада майка да правят задружно локумки и меденки и за нас, каките, нямаше работа;

                Баба Диди обяснява на Валя как се замесва тесто за меденки
               А внучката й Диана слуша с интерес, защото май и тя не знае…

когато Алиш (едно от смятаните за най-палави деца) ни посрещна с коледни камбанки като подари на всяка по една - най-прекрасните коледни камбанки на света;

когато на изложбата Юлето пожела да прочете на глас разказа за приятелството ми с Оля и Гери и ме запозна с братчето си;

Какво научих? Научих, че всеки човек - от най-малкият до най-големият е уникален и безкрайно ценен. Заобичах още повече приятелките си и намерих нови. Разбрах, че грижата, възпитанието, образованието и приятелството не са лесна работа и трябва да се правят с много внимание и отдаденост.
Какво не научих? Не се научих как се правят ракетки от хартия, както и локумки. Какво ми липсваше? Липсваха ми повече хора, които да помагат на децата да откриват красивите и вълшебните страни на живота и света. Може би си ни липсвал точно ти.

Ето тук можете да видите още прекрасни мигове, запечатани на снимки http://picasaweb.google.com/volunteer.bg/bDBjcG#

Ще се радваме да се запознаем скоро, защото, както виждате, доброволстването се награждава с най-големите награди в живота.

Усмивки,
Маги